wz

Historie stránek výchovného poradce

2006

Datum Doplněno, změněno

Historie aktualizací stránek stránek v roce 2007

Neděle 25. 12. 2006 Do stránky Talentovaní žáci a Specifické poruchy učení vložen odkaz Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení §17 zákona č. 561/2004  Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb
Sobota 24. 12. 2006 Vložen odkaz na Asociaci výchovných poradců o.s.  a odstraněn Slovníček pojmů
Pondělí 18. 12. 2006 Vloženy nové linky do Multimédia - z vysílání rozhlasů a TV
Sobota 16. 12. 2006 Odebrán odkaz Vyhlášení programu "Podpora romských žáků středních škol na období září - prosinec 2006"
Čtvrtek 14. 12. 2006 Do stránky Pomoc, drogy! přidán link Co je to droga
Úterý 12. 12. 2006 Doplněna stránka Studia na VŠ o nejnovější novinky a vložen link Láska na konci školy
Pondělí 11. 12. 2006 Doplněn link na přehled dnů otevřených dveří na VŠ (ze str. gymn. Šumperk)
Neděle 3. 12. 2006 Kontrola, aktualizace a doplnění odkazu  Pomoc drogy! - Co udělají drogy v tvém mozku?
Neděle 26. 11. 2006 Na stránku Chcete pokračovat ve studiu? vložen link Atlas školství
Pátek 24. 11. 2006 Přidán odkaz Multimédia - z vysílání rozhlasů a TV
Neděle 19. 11. 2006 Do stránky Architektura na internetu doplněn odkaz Stavební slohy
Pátek 17. 11. 2006 Vložena stránka Možnosti tolerance žáků se SVP a linky METODIK - Česká asociace školních metodiků prevence,
Sobota 11. 11. 2006 Doplněna stránka Poruchy učení
Čtvrtek 9. 11. 2006 Doplněn odkaz Hledám, hledáš, hledáme ...?
Středa    8. 11. 2006 Do Stránek exkurzí doplněna stránka Exkurze 1. Z do závodu TONDACH Blížejov, listopad 2006
Pondělí   6. 11. 2006 Aktualizovány a doplněny odkazy na stránce  Předměty
Sobota   4. 11. 2006 Aktualizovány a doplněny odkazy na stránce  Předměty
Pondělí 30. 10. 2006 Aktualizovány a doplněny odkazy na stránce  Předměty
Úterý    24. 10. 2006 Aktualizovány odkazy v Pokračování ve studiu na VŠ v roce 2007/2008
Neděle  22. 10. 2006 Doplněn odkaz Desatero rad, jak si vybrat dobrou vyšší odbornou školu
Pondělí  16. 10. 2006 Doplněn odkaz na Právní výklad 3/2006  mj. k hodnocení žáků a odkaz na Úplné znění vyhlášky č. 13/2004 Sb.
Úterý       3. 10. 2006 Doplněny stránky o možnosti podání přihlášek na VUT Brno - Architektura
Neděle   24. 09. 2006 Vložen odkaz na Plán práce 2006/2007
Úterý        5.  9. 2006 Vložen odkaz na Podpora romských žáků středních škol na období září - prosinec 2006
Pátek     1.  9. 2006 Zahájení školního roku
Pátek   11. 8. 2006 Do odkazu Architektura na netu přidán odkaz Lidové stavby
Neděle   6. 8. 2006 Přidána možnost kontaktu mobilem a Skype
Úterý     1.  8. 2006 Přidán odkaz na výklad MŠMT ČR 2/2006 zákona č. 561/2004 Sb.
Pondělí 18. 7. 2006

Do Rozcestníku dalšího studia přidán link Schéma české vzdělávací soustavy

Sobota 15. 7. 2006 Do stránky Volná místa přidán odkaz Volná místa na portálu MPSV ČR
Středa 12. 7. 2006 Odebrán odkaz Podpora romských žáků SŠ - leden až červen 2006. Přihlášky do 27. 1. 2006!
Pondělí 10. 7. 2006 Přidán odkaz na Sdělení MŠMT ČR k volitelným předmětům maturitních zkoušek
Sobota 24. 6. 2006 Přidán odkaz na plnění plánu práce VP, do Stránek předmětů odkaz na Rozklad kvadratického trojčlenu na součin pro SOU se žáky se SPU a přání slunečných a příjemných prázdnin
Sobota 10. 6. 2006 Přidán odkaz na Závěrečné zkoušky studijních oborů s výučním listem
Úterý     2. 5. 2006 Přidán link Kariérové poradenství  a odebrán odkaz na  "Tejno Streets" ve stránkách žáků
Středa 12. 4. 2006 Do stránek o studiu na a VOŠ vložen link Vzdělání.cz
Neděle 26. 3. 2006 Do Stránek předmětů přidán v sekci Architektura Stavařský slovník
Středa    8. 3. 2006 Do Chcete pokračovat ve studiu  přidána Databáze škol s vyhledáváním
Sobota 25. 2. 2006 Do Chcete pokračovat ve studiu na jazykové škole?  přidán odkaz  Jak si vybrat dobrou jazykovou školu?
Pondělí 20. 2. 2006 Pro zánik odebrán odkaz Encyklopedie webových pojmů
Čtvrtek   9. 2. 2006 Do stránky  Poruchy učení přidán link Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Do stránky Talentovaní žáci přidán odkaz Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Pátek      3. 2. 2006 Přidáno Pololetní hodnocení Plánu práce 2005/2006
Neděle 29. 1. 2006 Do Stránek předmětů doplněny Slovní úlohy o směsích pro SOU se žáky se SPU
Pátek   27. 1. 2006 Přidán link E-learningový kurz pro ty, kteří chtějí do Evropy a doplněna stránka Jak se učit
Neděle 22. 1. 2006 Do Stránek předmětů doplněna Kvadratické rovnice pro SOU se žáky se SPU, Rovnice pro SOU se žáky se SPU, Sinová věta pro SOU se žáky se SPU, Matematické výrazy pro SOU se žáky se SPU, Stereometrie pro SOU se žáky se SPU, Lineární funkce pro SOU se žáky se SPU  Do stránek žáků přidán link Tomáš Morisek a Tejno Streets
Sobota 21. 1. 2006 Do Stránek předmětů doplněna Kosinová věta pro SOU se žáky se SPU a Orientovaný úhel pro SOU se žáky se SPU
Čtvrtek 19. 1. 2006 Do Stránek předmětů doplněny Konstrukce trojúhelníka pro SOU se žáky se SPU a Kvadratické funkce pro SOU se žáky se SPU
Středa 18.  1. 2006 Do Stránek předmětů doplněny Goniometrické funkce pro SOU se žáky se SPU
Pátek    6.  1. 2006 Vyhlášení programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden – červen 2006“

Historie stránek 2011

Historie stránek 2010

Historie stránek 2009

Historie stránek 2008

Historie stránek 2007

Historie stránek 2006

Historie stránek 2005

Zpět

 

Zpět na VP