wz

Historie stránek výchovného poradce

2007

Datum Doplněno, změněno
28. 12. 2007

Do odkazu na Školský zákon vložena  Novela zákona č. 561/2004 Sb. zákonem č. 343/2007 Sb. a přidán odkaz Tolerance žáků SŠ (Člověk v tísni - výsledky výzkumu; pdf)

3.  12. 2007

Odebrán odkaz Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách (čl. UN)

23. 10. 2007

Do odkazu na vyhlášku č.62/2007 Sb. přidán odkaz na novelizaci  vyhláškou č. 227/2007Sb. z  21. srpna 2007 a do stránek dalšího studia na VŠ Přehled dnů otevřených dveří na VŠ

21. 10. 2007

Přidán odkaz Výchovné poradenství ve školách

20. 10. 2007

Zkontrolovány a doplněny odkazy v Pokračování ve studiu na VŠ

17. 10. 2007

Doplněn odkaz Dětská práva pro náctileté

14. 10. 2007

Do odkazu Internet a výchova přidán link na stránky kriminality na internetu a provedeny kontroly odkazů na cizí stránky

10.  8. 2007

Přidán odkaz Podpora romských žáků středních škol na období září - prosinec 2007

5.    7. 2007

Přidán link na Aktivizující metody ve vyučování

4.    7. 2007

Přidán odkaz na Informační centrum pro mládež a magazín Student

2.    7. 2007

Do Stránek předmětů vložen odkaz Výukové prezentace z projektu SOŠ a SOU Horšovský Týn spolufinancovaného ESF a SR ČR

14.   5. 2007

Do stránek Násilí, Pozor drogy! a Šikana přidán link  Žák a sociálně patologické jevy v kontextu SŠ - projekt SIPVZ SOŠ Uherský Brod

30.   4. 2007

Do stránky Předměty přidány odkazy Pro pisálky a eBooks.

28.   4. 2007

Odebrány odkazy  Maturita; Závěrečná zkouška; WWW stránky tříd a WWW stránky žáků

26.   4. 2007

Vložen odkaz na Nabídky na Career.cz

24.   4. 2007

Vyhláška č. 73/2005 Sb. novelizována vyhl.č. 62/2007 Sb. s platností od 1. 9. 2007

17.   4. 2007

Přidán odkaz Přechod absolventů SOU do praxe . výsledky výzkumu NÚOV 2006

10.   4. 2007

Do odkazu Šikana přidán link Školní šikana ve Velké Británii

9.   4. 2007

Přidán odkaz na leták MŠMT rodičům žáků  Leták pro podporu kurikulární reformy

3.   4. 2007

Do stránky Multimédia  vložen link Hašteřivost nezná konce  (Rodina, škola a já 3. 4. 2007 - 16:40 - ČT 2)

1.    4.  2007

Do stránky Chcete studovat na VŠ? vložen odkaz Srovnání soukromých a státních vysokých škol

30.   3. 2007

Do stránky Multimedia vložen odkaz Šikana ve školách

26.   3.2007

Do stránky Multimedia vložen odkaz Státní maturita a Maturita nanečisto, názor ministryně školství Dany Kuchtové

20.   3. 2007

Do stránky Předmětů vložen odkaz Žáci šikanovali učitele (TV noviny; TV NOVA)

19.   3. 2007

Do stránky Předmětů vložen odkaz Jsem gambler  a  AIDS  (Střepiny; TV NOVA)

15.   3. 2007

Doplněny odkazy vysílání ČT 2 do stránky Architektura

14.   3. 2007

Do stránky Předmětů vložen odkaz Pod pokličkou (z pořadů ČT 1)

13.   3. 2007

Do stránky Multimedia vloženy odkaz Jak učit a vychovávat, aby to nebolelo (práva žáků) a další

11.  3. 2007

Na stránku Chcete studovat na VŠ přidán odkaz Přijímací testy na VŠ v uplynulých letech

5.   3. 2007

Do stránky Multimedia doplněn odkaz Ministerstvo uvažuje o kratších hodinách, ze 45 minut bude méně

1.   3. 2007

Do stránky předmětů přidán link  Elektronické učebnice SŠG Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou, U Klafárku 3

21.  2. 2007

Do Multimedia doplněn odkaz Žáků s poruchami učení v ČR přibývá

6.   2. 2007

Přidány odkazy Jak učit a vychovávat, aby to nebolelo  (Rodina & škola  16. 1. 2007 - ČT2 hodnocení a známky)

5.   2. 2007

Dnešek byl posledním dne pro podání žádosti do programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden – červen 2007“. Zájem projevil jen jeden žák.

4.   2. 2007

Přidány odkazy Bílá kniha; Evropský pakt mládeži

3.   2. 2007

Přidán odkaz projekt Kvalita I (nové záv. zk.)

2.    2. 2007

Přidán odkaz  Portál pro školy

28.  1. 2007

Přidány odkazy MŠMT ČR; NUOV; Učitelské noviny; Projekt eKariera; Škola OnLine; Projekt Bezpečný internet; Další užitečné odkazy (in: www ZŠ Albrechtice)

24.  1. 2007

Do rozcestníku Specifické poruchy učení přidán odkaz I žáci se SPU mohou studovat vysokou školu a do Multimedií přdány Situace ve školství  a Hosté ve studiu  (beseda s ministryní školství , mládeže a tělovýchovy Mgr. Danou Kuchtovou na ČT 2   23. ledna 2007)

23.  1. 2007

Přidán odkaz Postavení absolventů SŠ a VOŠ na trhu práce v Plzeňském kraji (NÚOV) a ze stránky Chcete pokračovat ve studiu na VŠ? odebrán odkaz na www.vysokeskoly.cz

15.  1. 2007

Ze stránky Chcete po vykonání závěrečných zkoušek pokračovat ve studiu  v podnikání v oboru? odebrány odkazy Ukázka testu , test s výsledky (u odkazu na naší školu) a k zákonu č. 561/2004 Sb. připojeny Právní výklady  MŠMT ČR1/2007

13.  1. 2007

Do linku Chcete pokračovat ve studiu -> Na vysoké škole přidány odkazy Vzor vyplněné přihlášky na VŠ a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku; do linku Chcete pokračovat ve studiu -> V nástavbovém studiu přidán odkaz Jak vyplnit přihlášku do nástavbového studia

 7.  1. 2007

Aktualizován odkaz Jak napsat svůj životopis pro budoucího zaměstnavatele?, přidán odkaz Pozvali mě a pro nedostupnost odebrány odkazy 20 rad pro hledání prácePohovor

 6.  1. 2007

Přidány odkazy  Vyhláška č. 33/2005 o státních jazykových školách., Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a Vyhlášení programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden – červen 2007“

 1.  1. 2007

Přidán link na Výklad č. 3 MŠMT

Historie stránek 2011

Historie stránek 2010

Historie stránek 2009

Historie stránek 2008

Historie stránek 2006

Historie stránek 2005

Zpět