wz

 

Datum Vloženo, změněno

  1. 12. 2008

Do stránek Pokračování ve studiu na VŠ doplněn odkaz Přípravné kurzy na VŠ pořádané přímo vysokou školou

26. 11. 2008

Do stránek Pokračování ve studiu na VŠ doplněn odkaz Studium zahraniční vysoké školy v ČR

19. 11. 2008

Aktualizovány dny otevřených dveří na VŠ

11. 11. 2008

Aktualizovány dny otevřených dveří na VŠ

10. 11. 2008

Aktualizovány dny otevřených dveří na VŠ

  2. 11. 2008

Do stránky Chcete pokračovat v nástavbovém studiu doplněn link  Přihláška ke studiu

  1. 11. 2008

Do stránky Chcete pokračovat v nástavbovém studiu doplněn link  Dotazy na MŠMT a jeho odpovědi k přijímacímu řízení na SŠ

24.10. 2008

Doplněn do stránek o maturitní zkoušce odkaz na oficiální stránky o nové maturitní zkoušce

18. 10. 2008

Doplněna Vyhl. č. 323/2008 Sb. - doplňující vyhl. č.2/2006 Sb. a §18 Školského zákona zákona (individuální plán) pro školy MV ČR

24.  9. 2008

Do Plánů práce VP přidán Plán práce VP 2008/2009

12.  9 2008

Do stránky Maturita doplněn odkaz na vystoupení ministra Lišky: Jak bude probíhat nová maturita od roku 2010?

  4. 9. 2008

Do stránky Školského zákona doplněn odkaz na jeho kompletní znění k 2. 9. 2008 a do stránky předmětů odkazy na vznikající stránky architektury pro 3. a 4. ročník oboru pozemní stavitelství

24. 8. 2008

Aktualizována stránka Chcete studovat na VŠ?

13.   7. 2008

Do odkazu  Zdraví vložen link Jak na přisáté klíště? (Češi panikaří z klíšťat, A. Krobová , Český rozhlas)

28.  6. 2008

Do odkazu Školský zákon přidány odkazy na prováděcí vyhlášky a metodické pokyny

12.  6. 2008

Do odkazu Ukončení studia vloženy poznatky z workshopu VIP Kariéra a z www.infoabsolvent.cz

24. 5. 2008 Do odkazu Práce přidán link  Nová kariéra - profesionální voják
18. 5. 2008 Do Www stránky předmětů doplněn link Proč a jak třídit odpady z pořadů České televize
22.  4. 2008 Do odkazu Multimédia vložen link Odmaturuji s dyslexií? z Rodina, škola a já?; 10. 4. 2008 a Jít, či nejít na internát? z Rodina, škola a já; 7. 2. 2008; ČT2;
  9.  4. 2008 Přidán odkaz Centrum kariérového poradenství (NÚOV)
28. 3. 2008 Do stránky Multimédia vložen link Žáci jsou čím dál drzejší  
25.  3. 2008 Přidán odkaz Seminář ke vzdělávání romských žáků - prezentace nejen pro učitele
a
do stránky Vysoké školy link na NSZ a vše kolem
25. 2. 2008 Vložen odkaz Podpora romských žáků středních škol na rok 2008
20.  2. 2008 Odebrány odkazy Vzdělávání žáků se SPU a Odkazy ze Škola on line ze stránky Poruchy učení       
  4.  2. 2008 Odebrány odkazy Ochrana člověka za mimořádných situací
29.  1. 2008 Doplněny zkušenosti z konference NUOV 28. 2008: Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA)
27.  1. 2008 Do Stránek předmětů vložen odkaz M&M, studentský  matematicko fzyikální časopis
26.  1. 2008 Do stránky Multimédia - z vysílání rozhlasů a TV přidány nové odkazy O komunikaci školy s rodiči , Násilí ve školách, Z výzkumu zneužití drog , a O Lince bezpečí
25.  1. 2008 Odebrány odkazy Přechod absolventů SOU do praxe ( Výsledky výzkumu NÚOV 2006) a Podpora romských žáků středních škol na období září - prosinec 2007
12.  1. 2008 Odebrán odkaz Láska na konci školy
10.  1. 2008 Do odkazu Nabídka zaměstnání, volná místa vložen link Careerjet.cz
  6.  1. 2008 Do Stránek předmětů doplněn odkaz na přehled live pořadů ČT Živé srdce Evropy
  3.  1. 2008

 Rejstřík škol,  do stránky Šikana přidán link Jak postupovat v případě podezření na šikanu ve třídě nebo ve škole? (www školní inspekce)

  2.  1. 2008

 Odst. 2) § 40,  - část 4. Zákona č. 247/2000 Sb.  ZKOUŠKY  ODBORNÉ  ZPŮSOBILOSTI  ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ , a Práva a povinnosti žáků dle §21 a §22 Školského zákona  do stránky Žáci s poruchami učení

Historie stránek 2011

Historie stránek 2010

Historie stránek 2009

Historie stránek 2007

Historie stránek 2006

Historie stránek 2005

Zpět