wz

HISTORIE STRÁNEK 2009

Datum

Vloženo, změněno

2. 12. 2009

Do stránek přidán  Kalendář pro zájemce o studium na VŠ

28.11.2009

Aktualizována stránka exkurzí

27. 11. 2009

Aktualizována stránka pokračování ve studiu na VŠ

25. 11. 2009

Na základě vyhl. 400/2009 Sb. aktualizována vyhláška 13/2004 Sb.

17.10. 2009

Obnovena nabídka návštěvní knihy stránek výchovného poradce

3. 10. 2009

Vloženy plán práce VP pro šk. rok 2009/2010, Minimální preventrivní programy na šk. roky 2008/2009 a 2009/2010 s hodnocením

1.9.2009

Odstraněn Návrh vyhlášky pro maturitu od roku 2010 z května 2009 a vložena vyhláška 177/2009

23. 7. 2009

Vlolženo hodnocení plnění plánu práce VP v roce 2008 /2009

5.   7. 2009

Vloženo nové počítadlo a aktualizována stránka Maturita (z 8.6.09 je zde)

8.   6. 2009

Aktualizován starý soubor Maturita

16. 5. 2009

Do stránky vložen odkaz na "Zeptej se svého vysokoškoláka" na My.cz a doplněna stránka Maturita

16. 4. 2009

Do stránky vložen odkaz na  Pomůcka pro přijímací řízení na VŠ - internetové stránky škol

14.  4. 2009

Do stránky Šikana pro učitele vložen odkaz na Metodický pokyn MŠMT

1. apríla 2009

Do stránky vložen odkaz na Slovník VŠ pojmů o studiu

24. 3. 2009     

Na stránku Rozcestí SPU vložen odkaz I dyskalkulik se může matematiku naučit

6.   3. 2009

Do stránky o výběru VŠ vložen odkaz Přijímačky TSP v pohodě (rady, zkušenosti z přijímacích zkoušek na MU Brno)

22. 2. 2009

Aktualizován odkaz na Bezpečný internet - rady pro žáky a rodiče

15. 2. 2009

Na stránku Školský zákon č. 561/2004 Sb. vložen odkaz na Změna školského zákona - s účinností od 5. března 2009

13. 2. 2009

Do stránky Nástavby přidán link O přijímacím řízení na SŠ (nástavby

12. 2. 2009

V linku Pozor šikana přidán odkaz Kyberšikana

10. 2. 2009.

Do odkazu vložen Přihlášky na VŠ - blíží se termíny podání!

3.   2. 2009

Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen roku 2009

2.   2. 2009

Zápisový lístek pro uchazeče o studium nástavbového studia do odkazu Pokračování ve studiu - Nástavby

28. 1. 2009

Do Stránek předmětů doplněn odkaz na Příručka českého jazyka

24. 1.2009

Do Stránek předmětů doplněn odkaz na Slavní matematici, fyzici a vynálezci na www.techmania.cz

Do stránky Multimédia - z vysílání rozhlasů a TV doplněny Předávkovalo se mi dítě I marjánka je droga ,   Hyperaktivní děti , Klučičí adrenalin

Historie stránek 2011

Historie stránek 2010

Historie stránek 2008

Historie stránek 2007

Historie stránek 2006

Historie stránek 2005

Zpět

Zpět