wz

Historie úprav stránek

v roce 2005

Historie stránek VP v roce 2006
úterý 20. 12. 2005 Do stránky Matematika pro 3. roč. SOU přidán link  Kvadratické rovnice
.
sobota 10. 12. 2005 Do stránky Studia na VŠ přidán odkaz Co všechno musíme či nemusíme vyplňovat na přihláškách ke studiu
.
čtvrtek  8. 12. 2005 Do stránky Poruch učení doplněn link Integrace handicapovaných studentů na ZČU
.
pondělí  5. 12. 2005 Doplněn Slovník pojmů na stránce Vysoké školy
.
středa 30. 11. 2005 Odebrán link Podpora romských žáků středních škol na období září-prosinec 2005.
.
neděle 27. 11. 2005 Do stránek předmětů přidán link Matematické funkce pro SOU (2. ročník)
.
čtvrtek 24. 11. 2005 Doplněn do Studia na VOŠ odkaz na SOŠ a Vyšší odborná škola požární ochrany MV
.
úterý   22. 11. 2005 Doplněna a aktualizována stránka vyšších odborných škol Ředění roztoků, úlohy o směsích, Beton  v sekci Stránky předmětů
.
sobota 19. 11. 2005 Přidán odkaz na Projektový den staveb. oborů z linku Stránky exkurzí
.
čtvrtek 17. 11. 2005 Přidán odkaz Jak řešit životní situace? podle Portálu Veřejné správy ČR,   Informace o práci a studiu v zahraničí Šikana z právního hlediska a Víme, co jíme?
.
pondělí 14. 11. 2005 Do Studia na VŠ přidány Dny otevřených dveří na VŠ
.
sobota 12.11. 2005 Doplněny stránky o studiu na VŠ (sídla VŠ)
.
středa 9. 11. 2005 Doplněny stránky o studiu na VŠ
.
sobota 5. 11. 2005 Do linku Architektura na internetu vloženy odkazy Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Architect, Wikipedia, Sipapu
.
čtvrtek 3. 11. 2005 Přidán Slovník pojmů VŠ a Zákon o VŠ
.
úterý 1. 11. 2005 Do stránky Vysoké školy doplněn odkaz na vyhledávání studijních oborů na VŠ,  na Policejní akademii  a do stránky Záškoláctví  link Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole lékaři
.
neděle 30.10. 2005 Do stránky Vysoké školy doplněn odkaz na www.wysokeskoly.cz
.
neděle 23. 10. 2005 Do Architektura na Netu  přidán link Pozemní stavitelství
.
sobota 22. 10. 2005 Do linku Architektura na Netu doplněn Přehled českých článků o architektuře
.
pátek 21. 10. 2005 Do odkazu Maturita doplněny  KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 (CERMAT)
.
čtvrtek 20. 10. 2005 Doplněny linky týkající se poruch učení na českém internetu
.
úterý 18. 10. 2005 Na přání žáků doplněny linky na a VOŠ uměleckých směrů
.
čtvrtek 13. 10. 2005 Doplněny linky na VŠ AMU, AVU  a JAMU
.
čtvrtek 6.10. 2005 Maturita nanečisto 2006 CERMAT v odkazu Maturita
.
středa 5. 10. 2005 Aktualizace odkazů na stránky VŠ
.
neděle 2.října 2005 Do odkazu Stránky předmětů doplněny linky Řešené testy z přijímaček
.
sobota 1. října 2005 Odebrán odkaz  Zkušenosti s prací se žáky se SPU na ZŠ a doplněn odkaz na  Školský zákon v angličtině
.
pátek 30. září 2005 Do odkazu Drogy přidán link Co s neznámou látkou ve škole?
.
čtvrtek 29. září 2005 Doplněn odkaz na  EUROPASS
.
středa  28. září 2005 Doplněny a aktualizovány odkazy možností studia architektury na VŠ a  na Školský zákon ve formátu DOC
.
pondělí 19. září 2005 Aktualizován odkaz Podpora romských žáků středních škol na období září-prosinec 2005
.
neděle 18. září 2005 Přidán odkaz Jak hledat práci?
.
sobota 17. září 2005 Přidán odkaz Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí (MŠMT) do stránky Pomoc, drogy!
.
pondělí 12. září 2005 Přidána odkaz na Zkušenosti studentů z prvního semestru   ze studia na VŠ do odkazu Výběr VŠ
sobota 10. září 2005 Přidána počitadla návštěv do německé  a anglické verze stránek
   
sobota 3. září 2005 Přidána německá verze stránek
   
pátek 26. srpna 2005 Přidán odkaz na plán práce VP na školní rok 2005/2006
   
středa 24. srpna 2005 Přidán odkaz   I děti s poruchami učení mohou studovat
   
pátek 5. srpna 2005 Přidány odkazy do Stránky předmětů
   
neděle 31. července 05 Přidán odkaz do Architektury na Internetu
   
pondělí 25. července 05 Přidán odkaz na Školní program proti šikanování  od M. Koláře
   
neděle 24.července 2005 Přidán odkaz na Euroguidance, zkušenosti s prací se žáky se SPU na ZŠ (odkaz zrušen 1. 10. 05)a linky o šikaně na Internetu
   
středa 12. července 2005 Přidána anglická verze stránek
   
středa 29. června 2005 Doplněno hodnocení Plánu práce VP na šk. rok 2004/2005
   
úterý 28. června 2005 Doplněn odkaz na přehled VŠ architektury 2005/2006
   
úterý 21. června 2005 Soutěž O nejlepší stránku 2005 mizí v propadlišti dějin
   
sobota 4. června 2005 Upraveny odkazy ze stránky Pokračování ve studiu?
   
22. května 2005 K zákonu č. 561/2005 Sb  zapracovány odkazy na aktualizované Právní výklady MŠMT ČR
   
27. dubna 2005 Vyhlášen vítěz soutěže O nejhezčí internetovou stránku.
   
26. dubna 2005 Doplněn odkaz studia na
20. dubna 2005 Stránky přihlášené do soutěže O nejhezčí internetovou stránku a prezentaci
   
17. dubna 2005 Doplnění odkazu na stránky žáků přihlášených do soutěže O nejhezčí webovou stránku
   
12. dubna 2005 Přidán odkaz Vzdělávání cizinců a doplněn odkaz na zákon č. 561/2004 Sb. o aktualizovaný Výklad č. 1 MŠMT ČR
   
sobota 9. dubna 2005 Přidán odkaz na Vyhlášky a nařízení vlády k zákonu č. 561 Sb.
   
pátek  6. dubna 2005 V odkazu Specifické poruchy učení přidáno Situace u nás a ve světě (Britské listy)
   
úterý  22. března 2005 Doplněny odkazy Chemie a Architektura na internetu
   
sobota 12. března 2005 Doplněny zajímavé zkušenosti a odkazy získané během 1. dne Kongresových dní školního poradenství z 12. 3. 05 Praha, pořádaných UaSP s.r.o. a  StudentIn
   
středa 9. března 2005 Doplněn odkaz  Dvacet rad pro ty, co hledají  zaměstnání , odkaz předmětu chemie  a všechny rozcestníky
   
úterý 8. března 2005 Opraven odkaz  Vyhláška č. 73 /2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
sobota  5. března 2005 Na stránce Zajímavosti z fyziky na internetu doplněn odkaz na Perpetuum mobile
středa 2. března 2005 Do Stránky předmětů doplněna v kategorii Občanská nauka stránka Volba povolání (pozn. ze semináře 1. 3. 05 Plzeň)
pátek 18. února 2005 Doplnění odkazu na vyhlášku č.73/2005 Sb. ze Specifické poruchy učení; Odkaz na zrušenou  vyhlášku č. 130/1980 ve znění 233/2003  nahrazen odkazem na vyhlášku č. 72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních;
středa 16.února 2005 Doplnění odkazu Jaké jsou moje šance na trhu práce? .Průvodce světem povolání
pondělí 7. února 2005 Doplnění stránky Fyzika v odkazu  Stránky předmětů
pátek 4. února 2005 Doplnění odkazů a úprava stránek o architektuře na internetu
   
30. ledna 2005 Doplnění šancí přijetí na VŠ v odkazu Chcete pokračovat ve studiu - na vysoké škole), Gambling,  Zdraví a Co všechno odnes čas
  .
10. ledna 2005 Odebrání odkazu Výchovná komise  z důvodu  ukončení Metodického pokyn č. j. 10 194/2002 - 14 k §12 zákona č. 563/1990Sb.ke dni 1. 1. 2005
  .
23. prosince 2004 Odstraněn odkaz Závěrečná zkouška - výtah z vyhl. č 442/1991 Sb., která byla zrušena a nahrazena vyhl. č. 47/2005 Sb.
  .
  Odstraněn odkaz Právní moc rozhodnutí ředitele střední školy o vyloučení žáka ze studia
  .
  Odstraněn odkaz Nárok na náhradní termín maturitní zkoušky
  .
  Odstraněn odkaz Vyhláška č. 354 o středních školách a zde

Historie stránek 2011

Historie stránek 2010

Historie stránek 2009

Historie stránek 2008

Historie stránek 2007

Historie stránek 2006

Historie stránek 2005

Zpět