wz

KYBERŠIKANA

Komunikace pomocí mobilu či počítače má své záludnosti.   Nechtějte je poznat na vlastní kůži!   Nezapomeňte, že nejste nikdy sami.    Vždy máte možnost se NESTYDĚT a požádat o pomoc:

RODIČE

KAMARÁDY

ŠKOLU (třídního učitele - učitelku, výchovného poradce - poradkyni, oblíbeného učitele, učitelku, mistra, vychovatele - vychovatelku)

POLICII  ČR

 

Důležité jsou informace. Mějte náskok před, byť i jen potenciálním, nepřítelem. Vězte, že většinou tu vše již bylo, že se případy opakují.

 

Mnoho informací naleznete na stránkách:      www.nebudobet.cz  (kybergrooming, happy slapping, netholismus, hoax, sexting, co je to vlastně ta kyberšikana?)

A nebojte se - braňte se svými právy (Listina dětských práv na internetu).

 

Při rozhovoru na netu s neznámou osobou nikdy nevíte, kdo je na druhém konci.

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže  č.j.: 21291/2010-28. Příloha č. 7: Kyberšikana (.doc, 82 kB)

mikapoka:   Kyberšikana aneb Pavlovy problémy

ZŠ Chrastice:  MIŠ 9.třída říká STOP kyberšikaně - KONEC?

Příručka pro učitele (i rodiče):  Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele - Město Plzeň, Člověk v tísni, PPP Plzeň

zpět