wz

M A T E M A T I K A

                   

Pythagoras ze Samu       Euklides         Blaise Pascal

 

"Co nenajdeš v hlavě najdeš na internetu." Pro zájemce o matematiku několik zajímavých odkazů:

Důkaz Pythagorovy věty ALGEBRA (...matice, determinanty, polynomy, struktury...)
Matika + krokem = e-learning kurz Apolloniovy úlohy  
Ukázky z CABRI Komplexní čísla, limita, derivace, integrál - e-learningový kurz s testem gratis
Zajímavá kalkulačka   Sbírka příkladů SPŠST Jaroslava Reichela (ZIP)
Funkce      Přijímačky na FST ZCU Plzeň - řešené příklady
J. Klaška Stránka jednoho matematika Sbírka úloh středoškolské matematiky s výsledky
60 testových otázek k maturitě Vzorový test přijímaček na VŠE s řešením
Kalkulačky ... stránka o matematice pro ty, co ji mají rádi,
i pro ty druhé.
M&M, studentský  matematicko fzyikální časopis

 

matematika Odkazy k matematice

Náročnější rovnice a nerovnice i s  řešením jsou pro zájemce zkomprimovány níže:

velikost: 92 kB

A něco pro zábavu a zamyšlení:

Také vám vyjde  540/7°  ( 77°8´34" )?

Jste ve výpočtu rychlejší než prodavač? Zkuste si svou rychlost v testu

Možná přijde i kouzelník 

Matematikovy pohádky na dobrou noc

Cimrmanovo posilování nenávisti k potkanům  a Jak Cimrman řešil rovnice

(...jak Cimrman využil matematiku...)

Cílem této stránky je snaha nabídnout studentům další možnosti studia matematiky. Děkuji všem, na jejichž stránky se odvolávám.

mihan@seznam.cz

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku SOŠ a SOU

Gratuluji. Jste . návštěvník.