wz

Č l o v ě k   m e z i   l i d m i

 

Zásady společenského chování v Česku

Základní pravidla stolování

Etiketa chování v kostce (výtah z www stránek pořadu ČT)

Etiketa chování (www stránky pořadu ČT)

Netiketa (zásady slušnosti v elektronické komunikaci)

Zásady slušného chování na přírodních stezkách (a vůbec)

Cyklistické desatero

 

Odlišnosti od vžitých norem společenského chování v cizích zemích (na stránce zadejte do hledání "chování")

Myslíte si, že jste lepší než ostatní? Zkuste si IQ test.

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku SOŠ a SOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.