wz

Česká republika

1.    Prezident ČR   

        Proč potřebujeme prezidenta

2.    Vláda České republiky a její výkonná moc

        Poradní a pracovní orgány vlády (rady, výbory a komise)

                Ministerstva

 

3. Parlament České republiky
                Poslanecká sněmovna (1. komora Parlamentu ČR)   Orgány Poslanecké sněmovny ČR

                Senát   (2. komora Parlamentu ČR)    Orgány Senátu ČR

                        Parlamentní strany