wz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn

 

Plán práce výchovného poradce na šk. rok 2003/2004

 

Zpět na stránku VP

 

Měsíc

Činnost

VIII.

Příprava plánu práce VP

Seznámení začínajících učitelů s úlohami VP

Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku

Příprava materiálů pro práci TU – server školní  sítě PC

IX.

Pomoc a kontrola vypracování ISP

Spolupráce s PPP Domažlice

Nástěnka VP

Vyhledávání talentovaných žáků

Schránka důvěry

Prevence kriminality - MPP

X.

Pomoc a kontrola vypracování ISP

Pomoc žákům s potížemi studia

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Spolupráce s úřadem práce – končící ročníky

Práce ve výchovné komisi školy

Práce s talent. žáky

Spolupráce se studentskou radou

XI.

Poradenství v případech poruch chování

Práce se žáky s poruchami učení

Spolupráce s úřadem práce

Kulturní vystoupení – spolupráce s MKS (celá škola)

Práce s rodiči: a) problémových žáků

                        b) schůzka  rodičů

Pedagogická rada

Vyhledávání talentovaných žáků

Práce se žáky s poruchami učení

XII.

beseda s Policií ČR

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Práce s talent. žáky

Spolupráce se studentskou radou

I.

Hodnocení 1. pololetí – poradenství žákům i učitelům

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků

Spolupráce se studentskou radou

Informace o pokračování ve studiu

II

Přihlášky na VŠ a VOŠ, podnikání v oboru

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce se studentskou radou

Informace o pokračování ve studiu

III.

Beseda – spolupráce s MKS (celá škola)

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Práce s talent. žáky

Spolupráce se studentskou radou

IV.

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce se studentskou radou

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Maturity- rady k učení

V.

Práce ve výchovné komisi školy

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky

s poruchami učení

Práce s talent. žáky

VI.

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků

Případné komisionální zkoušky žáků s poruchami učení – účast na zk.

Příprava IVVP na školní rok 2004/05 – spolupráce s PPP Domažlice.

Hodnocení plnění plánu VP

 

V Horšovském Týně dne 26. 8. 2003

 

Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

Zpět na stránku VP