wz

Přestup na jinou školu

 

Nezletilý žák, který chce přestoupit na jinou školu, musí tak učinit se souhlasem svého zákonného zástupce. Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 66:

 

2) V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání podle § 70, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.

 

(3) Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.

 

(4) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

 

Žák před odchodem ze školy, kterou doposud navštěvuje, urovná všechny pohledávky (stravování, domov mládeže, zapůjčené věci).

 

 

 

Při přestupu je třeba počítat s vykonáním rozdílových zkoušek a někdy i s problémy adaptace žáka na nové prostředí a na nový žákovský kolektiv.

 

Rady na portal.gov.cz

"Všude je chleba o dvou kůrkáchčeské přísloví

 

Zpět na stránku VP

 

Zpět na stránku SOŠ a SOU

 

Reklama6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

optimalizace PageRank.cz