wz

Pořekadlo     - vychází z poznání lidského chování, života společnosti (Soukal,J. a kol.:Literatura pro 1. roč. SOŠ.SPN, Praha 2000, ISBN 80-7235-128-1, s.77); 

                           - ustálené spojení slov, které oproti rčení nemá zcela setřen obrazný ráz. V protikladu k přísloví neobsahuje pořekadlo rozumovou zkušenost,  nýbrž smyslový postřeh. Příklad: Tancuje jako kráva na ledě. ( Multimediální encyklopedie Universum 3, 2003)
 

X

 

Přísloví - přijímají obecně mravní zásady (Soukal,J. a kol.:Literatura pro 1. roč. SOŠ.SPN, Praha 2000, ISBN 80-7235-128-1, s.77);

                 - stručně stylizované vyjádření všeobecně přijaté zkušenosti. Proti pořekadlu, rčení a úsloví se vyznačuje nadosobním a poznávacím obsahem. V zásadě lze rozlišit: a) přísloví metaforická, v nichž se doslovná výpověď nekryje se svým smyslem (Slepý o barvách souditi nemůže); b)přísloví gnómická, která vyslovují mravní ponaučení přímo (Pýcha předchází pád). ( Multimediální encyklopedie Universum 3, 2003)
 

X

 

Rčení - obrazné spojení slov, jehož původně obrazný ráz je již (oproti pořekadlu) setřen. Vnímán je jen význam nepřímý (Má brouky v hlavě). (Multimediální encyklopedie Universum 3, 2005)
 

Zpět na Volná místa