wz

Jak bojovat se záškoláctvím

 

Zákon č. 561/2004 Sb. "školský zákon" §67 a §68

Zákon č. 561/2004  Sb.  § 69, odst. 5 - neklasifikování

Výchovná opatření §10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.

 

Omlouvání zletilých žáků (výtah ze zákona)

 

 Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28 č. 11

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj.: 14514/2000 – 51) NAHRAZEN č.j.: 21291/2010-28

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Čj.: 10 194/2002-14 NAHRAZEN č.j.: 21291/2010-28

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole lékaři

 

"Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí"   

 

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku SOŠ a SOU

 Reklama↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

optimalizace PageRank.cz