wz

Chcete po vykonání závěrečných zkoušek pokračovat ve studiu  v podnikání v oboru?

 

Co je to nástavbové studium?

Vyhledávač nástaveb

 

O přijímacím řízení na SŠ (nástavby) - leden 2009

 

Přihláška ke studiu na naší škole - po stažení možno vyplnit pomocí PC, vytisknout, podepsat a odeslat na adresu školy (k nám bez potvrzení lékaře, ale s potvrzeným prospěchem ze školy nebo kopiemi vysvědčení)

Přihláška do nástavbového studia  - přihláška k vytištění a vyplnění rukou

 

Jak vyplnit přihlášku do nástavbového studia

 

Přihlášení ke studiu ve školním roce  

"Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, p. Fousková, tel.:377 195 447). Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu od obdržení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat."

Žádost o zápisový lístek lze stáhnout zde. Vyplňte ji a odešlete na výše uvedenou adresu!

 

Dotazy na MŠMT a jeho odpovědi k přijímacímu řízení na SŠ

 

SOŠ a SOU Horšovský Týn   (2 leté denní studium ); žáci budou přijímáni na základě přijímacího řízení.

 

SOU, OU a U Horažďovice

 

ISŠ a Učiliště Stod  ( 2leté denní a 3 leté studium při zaměstnání)

 

 ISŠ Klatovy   ( 2leté denní a 3 leté studium při zaměstnání)

 

                                                      

Dálkové studium na SŠ               

Nástavbové studium denní            přehledy škol v ČR dle krajů

 

Jak se připravit na přijímací zkoušky? Zkuste si přečíst rady na www.scio.cz.

 

Studium absolventů učebních oborů řeší Zákon č.561/2004 Sb. (Školský zákon)

 

Přijímací zkoušky z pohledu zákona

 

 

"Dokud žiješ, uč se!  Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří"

Solón

 

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku SOŠ a SOU