wz

Závazné dokumenty upravující práci se žáky se specifickými poruchami učení

Zákon č. 561/2004 Sb. - "Školský zákon"

Vyhláška č. 177/2009 Sb. - stupně postižení, úprava MZ

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle zákona č. 561/2004 Sb (MŠMT, formát doc)

Zákon  č. 561/2004  Sb.: - Individuální vzdělávací plán   !!!

Vyhl. č. 323/2008 Sb. - doplňující vyhl. č.2/2006 Sb. a §18 Školského zákona zákona (pro školy řízené MVČR, individuální plán)

Vyhláška  č. 13/2004  Sb. o středním vzdělávání a vzděl. v konzervatoři

Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 73 /2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j.: 13 710/2001-24

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování

č.j.: 13 711/2001-24

Výklad zákona  č. 561/2004  Sb o práci se žáky s poruchami učení a se sociálním znevýhodněním

Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení §17 zákona č. 561/2004  Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. (str. 14, odst. 2, hlava VIII.)

, Odst. 2) § 40,  - část 4. Zákona č. 247/2000 Sb.  ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ

 

Výuka ANJ, NEJ a MAT na SŠ ve třídách s integrovanými žáky se SVP s využitím ICT (školní projekt spolufinacovaný ESF a SR ČR)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - obecné dotazy ke státní maturitě CERMAT.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) při konání maturitní zk.. CERMAT

 

Možnosti tolerance žáků se SVP na SŠ

Pomoc žákům se SVP na VŠ -  CIPS na ČVUT

 

Odkazy z internetu

 

Diskuse na doktorka.cz

 

I dyskalkulik se může matematiku naučit   Dyskalkulie z hlediska studentů středních škol.pdf, (318.42kB)  (diplomová práce)

 

Bartoňová, M.: Vzdělávání žáků se SPU

 

Integrace žáků (hlavně ZŠ, ale využitelné i pro SŠ)

 

I děti s poruchami učení mohou studovat

 

I žáci se SPU mohou studovat vysokou školu

 

Dyskalkulie a její reedukace

 

Twice exceptional - nadané děti s poruchami učení a zde (str. 14: odst. 2, hlava VIII.)

 

Situace u nás a ve světě (Britské listy)

 

Integrace handicapovaných studentů

 

HandyCamping o specifických poruchách učení  (Český rozhlas 1 Radiožurnál,05.05.2005 20:05 ) Multimedia

 

 

 

"Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit"

 

Blaise Pascal

 

 

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku SOŠ a SOU

 

ReklamaM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

optimalizace PageRank.cz