wz

Jak má učitel postupovat při zjištění šikanování žáka

Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami
  Walther von der Vegelweide

 

  1. Zachovat klid!

  2. Oznámit případ vedení školy

  3. Postupovat podle "Co dělat v případě ..."(Pokyny umístěné ve sborovně školy)

  4. Dbát na bezpečnost postiženého žáka a svědků

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování u žáků škol a školských zařízení

(z www České školní inspekce)

Další informace

Potlačené pocity viny hrají šikaně do karet

Můžu si taky kopnout?

Metodické východisko pro vyšetřování

Poplachový plán u výbuchu brutální šikany (1) (Michal Kolář)
Poplachový plán u výbuchu brutální šikany (2) (Michal Kolář)
Poplachový plán u výbuchu brutální šikany (3) (Michal Kolář)

Školní program proti šikanování (Michal Kolář)

Cesta k nápravě I.; Cesta k nápravě II.;

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.

ŠIKANA Z PRÁVNÍHO HLEDISKA

Hlubší souvislosti šikanování

Projekt Minimalizace šikany

Žák a sociálně patologické jevy v kontextu SŠ - projekt SIPVZ SOŠ Uherský Brod

ڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤ

Zpět na stránku VP

Zpět na stránku SOŠ a SOU