wz

Moudra moudrých

 

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné"

 

Konfucius

"Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."  
  čínské přísloví
"Pro život, ne pro školu se učíme." ("Non scholae, sed vitae discimus,")  
  Lucius Annaeus Seneca
"Smyslem studia není to, aby byl člověk chytřejší, ale aby měl větší požitek ze života."  
  N.N.
"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."  
  Henry Ford
"Vzdělaný člověk má vždy v sobě bohatství."  
 
Phaedrus
"Vědění je vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého."  
  Joseph Addison
"Člověk, který je málo vzdělaný, roste jako vůl. Roste jeho maso, nikoliv rozum."  
  arabské přísloví
"Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život."  
  N.N.
"Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm."  
 
Démokritos
"Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří."  
  Aristotelés
"Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu."  
  Diogenés (anglicky)
"Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím."
Jan Ámos Komenský

 

Vědění je světlem v temnotách  (N.N.)

Desatero správného učení 

(Jen pro ty, co se chtějí učit)

 

l. Vyhodnoťte si rozsah učení a stanovte, co je hlavní a co je vedlejší. Začínejte tím složitějším a během učení si srozumitelně shrnujte látku.

2. Najděte si motivaci: co se člověku líbí, učí se snadněji.

3. Sestavte si nějaký realistický studijní plán a snažte se jej dodržet. Někdy lze i slevit - ale musí k tomu být pádný důvod.

4. Na učení se ihned soustřeďte, těkající pozornost snižuje výkon.

5. Odkliďte z dosahu věci, které s učením nesouvisí. To se týká i rádia nebo magnetofonu, rozptylují vaše soustředění.

6. Studovat se má na stálém místě. Lhostejno zda vsedě nebo vleže, či dokonce ve stoje a při chůzi, zda si text podtrhávat, jen číst potichu a nebo hlasitě předčítat.

7. Místnost má být dobře větratelná, nepřetopená a hlavně dobře osvětlená. (Jinak se totiž dostavuje rychle únava a snižuje výkon).

8. Během učení dodržujte krátké přestávky k osvěžení - koncentrovaná pozornost vydrží maximálně 45 minut, dnes se uvádí ještě méně, pak by měla následovat asi patnáctiminutová pauza.

9. Studujte na "svém" studijním místě a hned začněte naplno, nic neodkládejte (tedy žádné lelkování a oddalování činnosti).

l0. Opakování je nutné: poprvé za hodinu, podruhé následující den, potřetí za týden, potom ještě za měsíc. Zopakujte si všechno, co jste se naučili, tak se celý obsah dostane snáze do paměti.

 

Jak se učit

"Čím více člověk zná, tím je větší". 

 

                                                                    Maxim Gorkij

 

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE  (výstup společného projektu NÚOV a PPP Praha 10)

Jak se efektivně učit? (stáhnout v MS WORD z ISA)

Jak se učit na SŠ? 

Mám problémy při studiu

Jak zvládnout přestup ze základní na střední školu?

Komu výše uvedené rady nepomáhají, může ještě zkusit tohle ] (klik)

Každý si musí nalézt svůj nejlepší způsob učení.

"Učit člověka, který se nechce učit, je jako táhnout krávu na Mont Blanc. Třeba se to i podaří, ale co s krávou na Mont Blancu?!"