wz

Úmluva o právech dítěte

Jenom děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče
  Dušan Radovič

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku. 

Ratifikační listina Českou a Slovenskou Federativní Republikou byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 7. ledna 1991. Součástí právního řádu České a Slovenské Federativní Republiky se podle svého článku 49, odst.1  stala 16. února 1991.

Podle odstavce I čl. 1 se "pro účely této Úmluvy  dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve".

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 1. Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.

 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.

 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

Úplné znění Úmluvy o právech dítěte (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. ve formátu PDF)

Při zjištění porušování práv dítěte se můžete obrátit na:

 1. svoje rodiče

 2. třídního učitele

 3. výchovného poradce (schránka VP  1. patro v Nádražní ulici , přízemí vlevo v Littrowě ulici 122 nebo e-mail)

 4. zástupce ředitele školy nebo ředitele školy (e-mail)

 5. Bílý kruh bezpečí -  tel.:            257 317 100

 6. Český helsinský výbor - tel.:      220515 188

 7. Člověk v tísni - tel.:                   261 134 401

 8. Fond ohrožených dětí - tel.:        224 221 137

 9. Nadace Naše dítě - tel.:              266 727 933

 10. UNICEF     - tel.:                      224 484 550

 

Zpět na stránku VP     Zpět na stránku SOŠ a SOU